Sacramentos

Bautismo:
Bautismo

Confirmación:
Confirmación

Eucaristía:
Eucaristía

Reconciliación:
Reconciliación

Unción de enfermos:
Unción de enfermos

Orden Sacerdotal:
Orden Sacerdotal

Matrimonio:
Matrimonio